Tổng số truy cập: 244204
Hôm nayHôm nay60

Thông tin - Thông báo

THÔNG BÁO CHUYỂN ĐỔI TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

Ngày 15/09/2015 Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã chính thức ban hành tiêu chuẩn ISO 9001:2015 thay thế cho tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Các tổ chức được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 có 3 năm kể từ ngày tiêu chuẩn mới được ban hành để chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Cho nên giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sẽ hết hiệu lực sau ngày 15/09/2018.

Thông tin cần biết về việc áp dụng tiêu chuẩn mới.

a)    Đối với các tổ chức đã được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trước ngày 15/09/2015:

- Giấy chứng nhận vẫn còn nguyên giá trị hiệu lực cho tới hết thời hạn ghi trên giấy chứng nhận.

b)    Đối với các tổ chức được chứng nhận trong khoảng thời gian chuyển đổi (từ 15/09/2015 đến hết 14/09/2018):

- Các tổ chức có thể lựa chọn chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 hoặc ISO 9001:2015. 

c)     Đối với các tổ chức được chứng nhận sau ngày 14/09/2018:

- Hoạt động đánh giá chứng nhận sau thời điểm này đều phải theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

 

Tuyển dụng viên chức năm 2018

Thông báo xét tuyển viên chức năm 2018

GIỚI THIỆU TƯ CÁCH PHÁP NHÂN

Quyết định số: 32/QĐ-SKHCN ngày 30 tháng 3 năm 2010 của giám đốc sở Khoa học Công nghệ về việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng


Thông báo danh sách khách hàng bị đình chỉ ...

       Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xin thông báo về việc đình chỉ hiệu lực giấy chứng nhận đã cấp cho khách hàng là:

1.     Công ty CP TMXD – DV Green House

2.     Công ty TNHH Cửa Sổ IG

 

          Do khách hàng không thực hiện các cuộc đánh giá giám sát định kỳ hằng năm nhằm duy trì hiệu lực của giấy chứng nhận cũng như sự phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng như đã cam kết. 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính ...

 

 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 129/2013/NÐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Nghị định gồm ba chương và 56 điều.

 

Sau những quy định chung, nghị định nêu rõ việc xử phạt VPHC về thuế; cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; điều khoản thi hành.

 

 Mức xử phạt VPHC về thuế thấp nhất là 400 nghìn đồng, cao nhất là 10 triệu đồng. Ngoài phạt tiền, nghị định còn áp dụng hình thức phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả tùy hành vi vi phạm.

 

 Nghị định có hiệu lực từ 15-12-2013. Bãi bỏ Nghị định số 89/2007/NÐ-CP ngày 7-6-2007 và số 13/2009/NÐ-CP ngày 13-2-2009 của Chính phủ.

 

 

Nguồn: http://www.nhandan.org.vn

 • Hình 1
 • Hình 2
 • logo1
 • logo2
 • logo3
 • logo4
 • logo5
 • logo6
 • logo7
 • logo8
 • logo9
 • logo10