Tổng số truy cập: 264172
Hôm nayHôm nay91
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách và hoạt động dịch vụ năm 2020

+ Quyết định  (https://uphinh.org/image/0001.9X7Q4b)

+ Phục lục (https://uphinh.org/image/0002.9X7D5R)

 • Hình 1
 • Hình 2
 • logo1
 • logo2
 • logo3
 • logo4
 • logo5
 • logo6
 • logo7
 • logo8
 • logo9
 • logo10