Tổng số truy cập: 264172
Hôm nayHôm nay91
GIỚI THIỆU TƯ CÁCH PHÁP NHÂN

Quyết định số: 32/QĐ-SKHCN ngày 30 tháng 3 năm 2010 của giám đốc sở Khoa học Công nghệ về việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng


 • Hình 1
 • Hình 2
 • logo1
 • logo2
 • logo3
 • logo4
 • logo5
 • logo6
 • logo7
 • logo8
 • logo9
 • logo10