Tổng số truy cập: 264173
Hôm nayHôm nay92
Thông báo danh sách khách hàng bị đình chỉ hiệu lực giấy chứng nhận

       Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xin thông báo về việc đình chỉ hiệu lực giấy chứng nhận đã cấp cho khách hàng là:

1.     Công ty CP TMXD – DV Green House

2.     Công ty TNHH Cửa Sổ IG

 

          Do khách hàng không thực hiện các cuộc đánh giá giám sát định kỳ hằng năm nhằm duy trì hiệu lực của giấy chứng nhận cũng như sự phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng như đã cam kết. 

 • Hình 1
 • Hình 2
 • logo1
 • logo2
 • logo3
 • logo4
 • logo5
 • logo6
 • logo7
 • logo8
 • logo9
 • logo10