Tổng số truy cập: 324574
Hôm nayHôm nay11
Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII

Ngày 05.8.2022, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII tại Hội trường số 1, tầng 2, Trung tâm Hành chính thành phố với hơn 120 đảng viên, công chức, viên chức, lao động toàn Sở tham gia nghiên cứu, học tập.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố. Về phía Sở Khoa học và Công nghệ có đồng chí Vũ Thị Bích Hậu, Phó Bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở và hơn 120 đảng viên, công chức, viên chức lao động toàn Sở tham gia nghiên cứu, học tập.

 

Hội nghị diễn ra trong hơn 1 buổi, các đại biểu được học tập, quán triệt 04 Nghị Quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII do đồng chí Phạm Châu Huỳnh, Đảng ủy viên, Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học trình bày, cụ thể:

 

- Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16-6-2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

- Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16-6-2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16-6-2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

- Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022 về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

 

Nội dung được trình bày cô đọng, dễ hiểu, nêu lên được tính trọng điểm, trọng tâm của từng chuyên đề. Trên cơ sở nội dung học tập, định hướng cấp ủy các cấp, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, xây dựng các chương trình, kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị do Thành ủy và UBND thành phố giao.

 

Theo: Sở KH&CN Đà Nẵng

st: TH

 • Hình 1
 • Hình 2
 • logo1
 • logo2
 • logo3
 • logo4
 • logo5
 • logo6
 • logo7
 • logo8
 • logo9
 • logo10