Tổng số truy cập: 333282
Hôm nayHôm nay34
Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính…

Ngày 17/4/2024 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 24/2024/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính sự...

Công bố quyết định bổ nhiệm vị trí Phó Trưởng phòng Tổng hợp – Chứng nhậnCông bố quyết định bổ nhiệm vị trí …

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đối với công...

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và cung cấp dịch vụ kỹ thuật kiểm định các phương tiện đo nhóm 2 nhằm hỗ trợ cho tổ chức, doanh nghiệpTrung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lư…

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và cung cấp dịch vụ kỹ thuật kiểm định các  phương tiện đo nhóm 2 nhằm...

Dừng kinh doanh, rút giấy phép cây xăng không xuất hóa đơn điện tửDừng kinh doanh, rút giấy phép cây …

Dừng kinh doanh, rút giấy phép cây xăng không xuất hóa đơn điện tử     Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng...

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn cho Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng Đà NẵngTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất l…

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN SẢN...

QCVN 16:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật…

QCVN 16:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng có hiệu lực...

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2023Hội nghị cán bộ, công chức, viên ch…

   Sáng ngày 25/12/2023, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức Hội nghị cán bộ,...

KIỂM TRA VIỆC XÂY DỰNG, ÁP DỤNG, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001: 2015 TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG NGÃIKIỂM TRA VIỆC XÂY DỰNG, ÁP DỤNG, DU…

    Triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính...

VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG ĐÁNH GIÁ CÔNG NHẬN LẠI VÀ MỞ RỘNG PHẠM VI CÔNG NHẬN ĐỐI VỚI NĂNG LỰC CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2015 CỦA TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNGVĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG ĐÁNH…

           Từ năm 2010, hoạt động đánh giá chứng nhận của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn...

HỌC TẬP VỀ TƯ TƯỞNG, PHONG CÁCH “DÂN VẬN” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TẠI TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNGHỌC TẬP VỀ TƯ TƯỞNG, PHONG CÁCH “D…

     Ngày 15/10/1949 Bác Hồ đã viết bài báo “Dân vận” đăng trên báo Sự thật. Bác đã chỉ...

KẾT QUẢ PHỐI HỢP KIỂM TRA VIỆC XÂY DỰNG, ÁP DỤNG, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001: 2015 TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIỮA SỞ KH&CN TỈNH QUẢNG NGÃI VÀ TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNGKẾT QUẢ PHỐI HỢP KIỂM TRA VIỆC XÂY …

Triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về...

Phổ biến chính sách kết nối hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, chuyển giao, làm chủ, ứng dụng và đổi mới công nghệPhổ biến chính sách kết nối hỗ trợ …

Ngày 25/8/2022, tại Lạng Sơn, Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN) phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn...

Sửa đổi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật: Thể hiện tầm nhìn, chiến lược của Việt Nam trong sân chơi quốc tếSửa đổi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩ…

Đây là phát biểu của Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định tại Hội thảo khoa học trao đổi, thảo...

KIỂM TRA TÌNH HÌNH ÁP DỤNG, DUY TRÌ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001: 2015 TẠI UBND HUYỆN HÒA VANG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNGKIỂM TRA TÌNH HÌNH ÁP DỤNG, DUY TRÌ…

  Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bộ,...

Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIIIĐảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ tổ…

Ngày 05.8.2022, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị...

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

 • Hình 1
 • Hình 2
 • logo1
 • logo2
 • logo3
 • logo4
 • logo5
 • logo6
 • logo7
 • logo8
 • logo9
 • logo10