Tổng số truy cập: 324573
Hôm nayHôm nay10
KIỂM TRA TÌNH HÌNH ÁP DỤNG, DUY TRÌ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001: 2015 TẠI UBND HUYỆN HÒA VANG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 

Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bộ, ngành, UBND cấp tỉnh kiểm tra tối thiểu mỗi năm một lần đối với việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính, ngày 25 tháng 02 năm 2022 Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 556/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính của thành phố Đà Nẵng năm 2022.

 

     Trong đó, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (sau đây gọi tắt là Trung tâm) tham gia đoàn kiểm tra với vai trò tổ chức chứng nhận, đã đăng ký và được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện thực hiện đánh giá hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước theo Quyết định số 3210/TĐC-HCHQ ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

 

    Ngày 11/8/2022, các chuyên gia của Trung tâm đã thực hiện đánh giá theo hệ thống, khách quan để xác định mức độ phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Hệ thống quản lý chất lượng của UBND huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

 

 

    Quá trình đánh giá tại UBND huyện Hòa Vang, các chuyên gia của Trung tâm cũng đã đưa ra các điểm không phù hợp, cần khắc phục và những điểm lưu ý cải tiến nhằm hoàn thiện hơn nữa Hệ thống quản lý chất lượng của UBND huyện chi tiết tại từng bộ phận, phòng ban có giải quyết thủ tục hành chính cho công dân. Tại cuộc họp kết thúc, lãnh đạo UBND huyện cũng đã quyết liệt chỉ đạo khắc phục những vấn đề, tồn tại và đề nghị toàn bộ hệ thống quyết tâm không để các vấn đề tái diễn, hướng tới hồ sơ của công dân được trả đúng hạn, không để công dân phải đi lại nhiều lần và có văn bản xin lỗi trong trường hợp những hồ sơ cần gia hạn thời hạn giải quyết so với quy định, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho công dân tại địa bàn.

 

    Với nhiều đặc điểm về bối cảnh của tổ chức so với các quận khác trong thành phố như địa bàn rộng, dân cư thuộc địa bàn nhiều thành phần và trình độ khác nhau, việc đảm bảo thực hiện các quy trình xử lý công việc đối với các thủ tục hành chính cấp quận huyện thuộc hệ thống quản lý quản lý chất lượng còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên với mục tiêu phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, lãnh đạo UBND huyện Hòa Vang cam kết duy trì áp dụng, cải tiến, khắc phục hạn chế nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu lực Hệ thống quản lý chất lượng đã xây dựng đồng thời yêu cầu các cán bộ, công chức của UBND huyện nỗ lực giải quyết các thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu quy định của các văn bản pháp luật có liên quan.

 

Tác giả: Phương Thảo 

 • Hình 1
 • Hình 2
 • logo1
 • logo2
 • logo3
 • logo4
 • logo5
 • logo6
 • logo7
 • logo8
 • logo9
 • logo10