Tổng số truy cập: 324569
Hôm nayHôm nay6
KẾT QUẢ PHỐI HỢP KIỂM TRA VIỆC XÂY DỰNG, ÁP DỤNG, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001: 2015 TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIỮA SỞ KH&CN TỈNH QUẢNG NGÃI VÀ TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 theo Quyết định số 89/QĐ-SKHCN ngày 03 tháng 6 năm 2022.

 

Ngày 07/9/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu: Tư vấn kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (sau đây gọi tắt là HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 và có thông báo số 1319/TB-SKHCN ngày 09 tháng 9 năm 2022 về kết quả đơn vị được chỉ định: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị chứng nhận phối hợp kiểm tra làm việc tại 20 cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

Quá trình đánh giá, đoàn kiểm tra đã xem xét tính hiệu lực của HTQLCL của các cơ quan hành chính, xác định mức độ phù hợp đối với các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, sự tuân thủ các quy định có liên quan khác và các yêu cầu pháp luật trong phạm vi bao gồm toàn bộ các hoạt động có liên quan đến thủ tục hành chính giải quyết cho tổ chức, công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan được kiểm tra theo thủ tục hành chính hiện hành.

 

Kết thúc quá trình kiểm tra, đoàn đã đưa ra các nhận xét, kết luận và yêu cầu cụ thể đối với từng cơ quan hành chính. Đưa ra những điểm không phù hợp cần khắc phục theo yêu cầu bắt buộc của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Bên cạnh đó, đoàn chuyên gia còn gợi ý những điểm cần cải tiến nhằm thuận lợi hơn trong quá trình giải quyết và xử lý công việc. Đây cũng là cơ hội nhằm hoàn thiện hơn nữa HTQLCL của các đơn vị được kiểm tra.

 

 

 

Qua kết quả kiểm tra, Lãnh đạo các cơ quan hành chính đã nhận thấy, đồng thời thể hiện quan điểm quyết liệt chỉ đạo khắc phục những vấn đề, tồn tại và đề nghị toàn bộ cán bộ công chức và lao động quyết tâm không để các vấn đề tái diễn, hướng tới hồ sơ của công dân được trả đúng hạn, không để công dân phải đi lại nhiều lần và có văn bản xin lỗi trong trường hợp những hồ sơ cần gia hạn thời hạn giải quyết so với quy định, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho công dân tại địa bàn tỉnh Quãng Ngãi.

 

Có thể thấy, Quảng Ngãi là tỉnh có địa bàn rộng, có nhiều huyện miền núi, dân cư thuộc nhiều thành phần và trình độ khác nhau, có nhiều dân tộc cùng sinh sống, việc đảm bảo thực hiện các quy trình xử lý công việc đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi áp dụng HTQLCL gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, tại một số cơ quan được kiểm tra, nhận thức và kỹ năng đánh giá nội bộ của cán bộ, công chức về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 còn nhiều hạn chế. Vì vậy, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi cần có phương án phù hợp để đào tạo nhận thức và kỹ năng đánh giá nội bộ theo TCVN ISO 9001:2015 cho cán bộ công chức của các cơ quan trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian tới để đáp ứng nguồn lực duy trì tốt HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan của mình.

 

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đà Nẵng là một trong năm đơn vị trong cả nước được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp giấy phép đánh giá TCVN ISO 9001:2015 cho các đơn vị Hành chính công. Trong nhiều năm qua, với kinh nghiệm và năng lực của mình, Trung tâm đã hỗ trợ tích cực và đạt kết quả tốt cho Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi trong quản lý việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước. Qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động dịch vụ công trên địa bàn.

 

Đây là lần thứ hai, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đà Nẵng được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi lựa chọn là đơn vị tư vấn kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 của các đơn vị hành chính công của tỉnh Quảng Ngãi.

 

Với mục tiêu hướng đến sự hài lòng của khách hàng và với kinh nghiệm, uy tín của mình, hy vọng thời gian tới Trung tâm tiếp tục nhận được sự tin tưởng và phối hợp thực hiện kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các địa phương trong cả nước để cùng góp phần nhỏ vào việc nâng cao hiệu quả của các dịch vụ công, giúp cho người dân thực hiện dịch vụ công nhanh chóng thuận lợi nhất.

 • Hình 1
 • Hình 2
 • logo1
 • logo2
 • logo3
 • logo4
 • logo5
 • logo6
 • logo7
 • logo8
 • logo9
 • logo10