Tổng số truy cập: 324572
Hôm nayHôm nay9
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn cho Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng Đà Nẵng

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN CHO TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

 

Chứng nhận hợp chuẩn là việc đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm với tiêu chuẩn công bố áp dụng (tiêu chuẩn quốc gia TCVN, tiêu chuẩn quốc tế ASTM, JIS,…), được thực hiện bởi các tổ chức đã đăng ký hoạt động chứng nhận.

 

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Trung tâm) đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (sau đây gọi tắt là Tổng cục) cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm số 3166/TĐC-HCHQ ngày 29/9/2023 và số 4368/TĐC-HCHQ ngày 26/12/2023. Theo đó, Trung tâm đã đáp ứng các yêu cầu quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ với:

 

 • Hệ thống quản lý và năng lực hoạt động đáp ứng các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17065:2013, các hướng dẫn liên quan của Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF), tiêu chuẩn tương ứng với yêu cầu của chương trình chứng nhận đặc thù đối với hoạt động chứng nhận sản phẩm, hàng hóa;
 • Đội ngũ chuyên gia đánh giá được đào tạo bài bản, có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm.

 

Danh mục sản phẩm Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện chứng nhận hợp chuẩn

TT

Tên sản phẩm vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn kỹ thuật

1

Ống bê tông cốt thép thoát nước

TCVN 9113:2012

2

Cột điện bê tông cốt thép li tâm

TCVN 5847:2016

3

Cọc bê tông li tâm dự ứng lực

TCVN 7888:2014

4

Mương bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn

TCVN 6394:2014

5

Gối cống bê tông đúc sẵn

TCVN 10799:2015

6

Bó vỉa bê tông đúc sẵn

TCVN 10797:2015

7

Cống hộp bê tông cốt thép

TCVN 9116:2012

8

Cửa sổ, cửa đi bằng khung nhựa cứng U-PVC

TCVN 7451: 2004

9

Cửa đi, cửa sổ – Cửa gỗ

TCVN 9366-1: 2012

10

Cửa đi, cửa sổ – Cửa kim loại

TCVN 9366-2: 2012

11

Cấp phối đá dăm

TCVN 8859:2011

12

Cốt liệu lớn cho bêtông

TCVN 7570: 2006

13

Hỗn hợp bê tông trộn sẵn

TCVN  9340:2012

14

Vữa xây dựng

TCVN 4314:2003

15

Vữa, keo chit mạch, dán gạch

TCVN 7899-1:2008

16

Ngói xi măng cát

TCVN 1453:1986

17

Gạch bê tông

TCVN 6477:2011

18

Gạch bê tông tự chèn

TCVN 6476:2011

19

Gạch Terrazzo

TCVN 7744:2013

20

Nắp hố ga và song chắn rác

TCVN 10333-3:2014

21

Gạch xi măng lát nền

TCVN 6065:1995

22

Kính dán an toàn nhiều lớp

TCVN 7364-2:2018

23

Kính dán nhiều lớp

TCVN 7364-3:2018

24

Lớp phủ kẽm nhúng nóng trên bề mặt sản phẩm gang và thép

TCVN 5408:2007 ISO 01461:1999

25

Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng

TCVN 7239:2014

26

Ngói tráng men

TCVN 7195:2002

27

Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước

TCVN 7888:2014

28

Sứ vệ sinh

TCVN 6073:2005

29

Silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng

TCVN 8266:2009

30

Sơn bảo vệ kết cấu thép

TCVN 8789:2011

 

Việc chứng nhận sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn công bố mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như: đảm bảo chất lượng sản phẩm, tăng sự hài lòng của khách hàng, nâng cao uy tín của doanh nghiệp, mở rộng thị trường. Do đó, nếu doanh nghiệp muốn cạnh tranh và phát triển, có nhu cầu chứng nhận sản phẩm phù hợp có thể đăng ký dịch vụ chứng nhận của Trung tâm theo thông tin dưới đây.

 

 • Hình 1
 • Hình 2
 • logo1
 • logo2
 • logo3
 • logo4
 • logo5
 • logo6
 • logo7
 • logo8
 • logo9
 • logo10